izTercüme, Deneyimli personelleri ve geniş hizmet yelpazesiyle sürdürdüğü çalışmalarını, alanlarında uzmanlaşmış Yeminli Tercümanlar ile yürütmektedir. Ekibimiz her türlü edebi, hukuki, ticari, teknik, bilimsel/akademik, tıbbi, mali ve ekonomik çeviriler; kitap, dergi, makale, tez, ödev, yazışma, kullanım kılavuzu, broşür, katalog, el kitapçığı, resmi evrak, sözleşme, ihale, şartname, mahkeme kararı, web sitesi çevirileriniz için profesyonel bir dil hizmeti vermekten gurur duyacaktır.


IZ TRANSLATION SERVICES:
All kinds of Simultaneous (Conference) translation services are rendered and Legal or Private; Commercial, Technical, Legal, Literary and Medical documents are rapidly and carefully translated to and from languages by a team of experienced and professional translators.
READY- MADE CERTIFIED OFFICE CERTIFICATIONS, NOTARIZATIONS, APOSTILLES OR CONSULATE CERTIFICATIONS ARE ALSO AVAILABLE.


Услуги перевода :
Предоставляем срочно и аккуратно услуги синхронного и последовательного устного перевода с языков. Услуги устного перевода оказываются высокопрофессиональными кадрами переводчиков, специализирующихся по различным тематикам: Финансовый, технический, юридический, художественный и медицинский устный перевод.
ЗАВЕРЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО БЮРО ПЕРЕВОДОВ, НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ, АПОСТИЛЬ, КОНСУЛЬСКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, ПАКЕТ ЛЕГАЛИЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ.
 
film izle dizi izle sinema müzik dinle